AF019 壽豐足坪農地 
壽豐鄉壽農段-土地 
790 萬 / 800.11
AD032 包租五套房 
花蓮市國民八街-電梯大廈 
798 萬 / 33.51
AE029 慈惠建地 
吉安鄉慈惠段-土地 
2,110.42 萬 / 125.62
AF010 興海段農地 
新城鄉興海段-土地 
1,624 萬 / 1,083.19
AE027 豐濱看海建地 
豐濱鄉浴海段-土地 
9,800 萬 / 671.94
AF015 南埔小農地 
吉安鄉南埔段-土地 
905 萬 / 393.25
AB012 太昌收租別墅 
吉安鄉太昌路-別墅 
1,360 萬 / 44.42
AF065 慶豐農地 
吉安鄉慶豐段-土地 
2,258 萬 / 757.76
AE032 壽豐共和美地 
壽豐鄉共和段-土地 
1,280 萬 / 170.54
AD019 和勝江山2樓 
花蓮市長安街-電梯大廈 
450 萬 / 31.46
AA016 建國路電梯店面1 
花蓮市建國路二段-店面 
2,080 萬 / 85.54
AE026 北濱看海建地 
花蓮市北濱段-土地 
1,580 萬 / 63.22